مشاوره کنترل پروژه احداث مجتمع مسکونی 28 واحدی

مشاوره کنترل پروژه احداث مجتمع مسکونی 28 واحدی

تاریخ پروژه: 1385-1388

کارفرما:طنين توسعه سازندگي

محل پروژه:تهران - یوسف آباد

نظرتان را ثبت کنید

بیخیال